NORSK HIFIFORUM LEGGES NED 15. AUGUST 2018!

På grunn av svært liten aktivitet i forumet ser ikke administratorene noen hensikt i å fortsette driften av forumet. Hvis ingen melder sin interesse for å overta ansvaret innen 14. juli i år, kommer forumet til å forsvinne fra WWW 15. august. Vi beklager dette.