Norsk Hififorum ble stiftet i kjølvannet etter Alternativ Audio som i sin tid ble stiftet som et alternativ til de etablerte foraene i Norge på den tiden. Norsk Hififorum har som mål å være et forum hvor man kan ha en vennlig atmosfære og drøfte sine interesser på en sunn og frisk måte.

I tillegg til selve forumet vil vi prøve å samle så mye som mulig av norsk hifihistorie, både gammel og ny, i en wiki. Denne wikien vil vi skal være en kilde til informasjon og opplysning av folket.